• image
  • image

Định Hướng Phát Triển

Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng - miền Trung cùng với tiềm lực tài chính vững mạnh, đội ngũ CBCNV dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi tin tưởng rằng, trong những năm tới Công ty cổ phần đầu tư Đà Nẵng - miền Trung sẽ tiếp tục giữ vững thương hiệu, đóng góp tích cực công tác an sinh xã hội, tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng của các năm qua, tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, tận dụng và nắm bắt cơ hội mới để bứt phá, nỗ lực toàn diện trên mọi mặt phấn đấu xây dựng công ty đến năm 2017 - kỷ niệm 10 năm thành lập, sẽ phát triển lên Tổng công ty đầu tư kinh doanh bất động sản xây dựng HTKT với 10 đơn vị trực thuộc và trở thành thương hiệu hàng đầu về đầu tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền trung Tây nguyên, đặc biệt chú trọng tham gia vào các công trình trọng điểm của thành phố, chung tay góp sức xây dựng thành phố Đà Nẵng – thành phố đáng sống của Việt Nam.