• image
  • image

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

Bằng những nỗ lực không ngừng và toàn diện, Công ty DMT khát vọng trở thành công ty dẫn đầu tại TP Đà Nẵng và Khu vực Miền Trung Tây Nguyên trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh Bất động sản và đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật 

SỨ MỆNH

  • Đối với khách hàng: Minh bạch trong kinh doanh và phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao giá cạnh tranh, tạo niềm tin tuyệt đối từ khách hàng
  • Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác phát triển, gia tăng giá trị đầu tư một cách ổn định và bền vững
  • Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhân văn, nâng cao thu nhập và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên
  • Đối với xã hội: Cân đối hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, duy trì và tiếp tục đóng góp tích cực các hoạt động cộng đồng, phúc lợi xã hội và công tác thiện nguyện.